61. 
Ben kadehten çekmem artýk elimi; 
Tutmam senin senin kitabýný, minberini. 
Sen kuru bir sofrasýn, ben yaþ bir sapýk: 
Cehennemde sen mi iyi yanarsýn, ben mi? 

62. 
Eþi dostu verdik birer birer topraða; 
Kiminden bir taþ bile kalmadý ortada. 
Sen, yorgun katýr, hala bu kalleþ çöldesin: 
Sýrtýnda bunca yük, yürü bakalým hala. 

63. 
Gözüm, kör deðilsen, bunca mezarý gör; 
Dünyayý saran yalan dolanlarý gör; 
Kýrallar, padiþahlar çürüyüp gitmiþ: 
Ela gözlerine kurt dolanlarý gör! 

64. 
Felek doðruyu eðriyi tartaydý, 
Her iþine güzel demek kolaydý. 
Böyle özü doðruluk olaydý? 

65. 
Duman deðil mi dünya mutfaðýnda payýn? 
Öyleyse ha olmuþsun ha olmamýþsýn. 
Senin zorunsa sermayeden yememek: 
Bekle, bekle de baþkasý yesin yarýn. 

66. 
Bayram geldi; iþimiz iþtir bu aralýk; 
Horoz kaný gibi þarap bollaþýr artýk. 
Gel gelelim eþekler de boþ gezer þimdi: 
Oruç gemi aðýzlarýndan çýkar, yazýk! 

67. 
Hep  arar dururdum, dünyaya geleli, 
Alýn yazýsý, cenneti, cehennemi. 
Hocam kesti attý, saðlam bilgisiyle: 
Alýn yazýsý, cennet cehennem sende, dedi. 

68. 
Yarým somunun var mý? Bir ufak da evin? 
Kimselerin kulu kölesi deðil misin? 
Kimsenin sýrtýndan geçindiðin de yok ya? 
Keyfine bak: en hoþ dünyasý olan sensin. 

69. 
Bahar geldi; baþka þey istemem kafamda; 
Hele akla hiç yer vermem bahar soframda; 
Þarap, seninleyim bu mevsim, koru beni: 
Söðüt aðacý, sen de ser gölgeni altýma. 

70. 
Tanrý, cennette þarap içeceksin, der; 
Ayný tanrý nasýl þarabý haram eder? 
Hamza bir Arab' ýn devesini öldürmüþ: 
Þarabý yalnýz ona haram etmiþ peygamber. 

71. 
Nerde yüreði tertemiz uyanýk insan? 
Nerde güzel düþünceler ardýnda koþan? 
Herkes kendi kafasýnýn kulu kölesi: 
Hangi Tanrýnýn kulu, nerde o kahraman? 

72. 
Kim için bu yerler gökler? Bizim için. 
Biz görüþ cevheriyiz akýl gözünün 
Evren bir yüzük gibiyse çepeçevre 
Ýnsan, taþýnda bir nakýþ o yüzüðün. 

73. 
Yüce varlýk bize bir beden verince 
Sevmesini öðretti her þeyden önce 
Sonra þu delik deþik yüreðimize 
Mana incileri sakladý binlerce. 

74. 
Niceleri geldi, neler istediler; 
Sonunda dünyayý býrakýp gittiler; 
Sen hiç gitmeyecek gibisin, deðil mi? 
O gidenler de hep senin gibiydiler. 

75. 
Vakit geldi, dünya yeþiller giyecek; 
Aðaçlara Musa'nýn eli deðecek, 
Kuru tohumlara Ýsa'nýn nefesi; 
Gözler açýp buluta çevrilecek. 

76. 
Gerçek eren içinde kir tutmayandýr; 
Varlýðýný korkusuzca hiçe sayandýr; 
Bu topraklar üstünde en temiz kiþi 
Saðlýðýnda toprak kesilmiþ olandýr. 

77. 
Ey can, sana aklý niçin vermiþ veren? 
Kendini bil, yolunu bul yitip gitmeden. 
Baykuþ gibi ne gezersin viranelikte, 
Yerin akdoðan gibi sultanýn emrindeyken? 

78. 
Onlar ki kurtulamaz ikiyüzlülükten 
Caný ayýrmaya kalkarlar bedenden; 
Horoz gibi tepemde testere olsa 
Aklýmýn kafasýný keser atarým ben. 

79. 
Bir yanarým Tanrý özlemiyle Musa gibi; 
Bir ölürüm murada ermeden Yahya gibi; 
Yarý gökte kalýrým hep bir iðne yüzünden 
Hep bir baþka derdin terzisiyim Ýsa gibi. 

80. 
Dert çekme boþuna, hep gül de yaþa; 
Zulüm yolunda hakký bul da yaþa; 
Sonu yokluk madem bu dünyamýzýn 
Yok bil kendini, özgür ol da yaþa. 
 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|