321. 
Ben þarabý eskimiþ acý acý severim; 
En çok da ramazanda cumalarý içerim; 
Helal üzümünü ezdim doldurdum küpe: 
Ne olur,içinceyedek ekþitme Tanrým. 

322. 
Ben olmayýnca bu güller, bu serviler yok. 
Kýzýl dudaklar, mis kokulu þaraplar yok. 
Sabahlar, akþamlar, sevinçler tasalar yok. 
Ben düþündükçe var dünya, ben yok o da yok. 

323. 
Aþk o yüce mimar, beden evimi kurunca 
Aþk dersini yazdýrdý bana her dersten önce  
Sonra bir parça altýn koparýp yüreðimden 
Bir anahtar yaptý mana hazinelerine. 

324. 
Gök yaban gülleri döküyor eteðinden 
Bir çiçek yaðmuruna tutuldu sanki çimen 
Gül þarap dolsun kadehimin lalesine 
Mor buluttan yere yaseminler düþerken. 

325. 
Þarap iç, azlýk çokluk silinsin kafandan 
Kurtul yetmiþ iki milletin kaygusundan 
Perhize kalkma sakýn dokunur diye þarap. 
Þarap ki bir dirhemi bin bir derde derman. 

326. 
Can yoldaþý dostlar çekildi gittiler 
Ecel çiðnedi hepsini birer birer 
Yan yana oturmuþtuk hayat sofrasýna 
Bizden birkaç kadeh önce sýzdý gittiler. 

327. 
Yokluk suyuyla ekilmiþ tohumum benim 
Gam ateþiyle tutuþmuþ yanar yüreðim 
Alýndýðým topraða verilmeden önce 
Dünyanýn serseri yelleri önündeyim. 

328. 
Bu masmavi kubbenin kurulduðu gün 
Bu nur Cevza burcuna verildiði gün 
Mumun baþýna baðlanan alev gibi 
Baðlandý yüreðime senin aþk gülün. 

329. 
Seher yeli eser yýrtar eteðini gülün 
Güle baktýkça çýrpýnýr yüreði bülbülün 
Sen þarap içmene bak, çünkü nice gül yüzler 
Kopup dallarýndan toprak olmadalar her gün. 

330. 
Mezarda yatanlarýn toz toprak her biri 
Zerre zerre daðýlýp gitmiþ bedenleri 
Ne þarap ki bir içen sýzmýþ mahþeredek 
Ýþten güçten habersizler yýllardan beri. 

331. 
Bu yýldýzlý gökler ne zaman baþladý dönmeye? 
Ne zaman  yýkýlýp gidecek bu güzelim kubbe? 
Aklýn yollarýyla ölçüp biçemezsin bunu sen 
Mantýklarýn, kýyaslarýn sökmez senin bu iþde. 

332. 
Bin bir tuzak kurarsýn yolum üstüne 
Adým atma yakalarým dersin bir de 
Bir zerre var mý dünyada yönetmediðin 
Neden asi dersin kendi yürüttüðüne? 

333. 
Bu dünya sýrrýný söylemez kimseye; 
Bin Mahmud' u bin Ayaz' ý serdi yere; 
Þarap iç, dünyaya gelinmez iki kez: 
Bir kez giden bir daha gelmez geriye. 

334. 
Bu dünyaya gelip gitmemizin kazancý nerde? 
Ömrümüzün umut ipliði ne oldu, nerde? 
Bu feleðin çemberinde nice temiz canlar 
Yandý kül oldular, hani dumanlarý, nerde? 

335. 
Bilmem, Tanrým, beni yaratýrken neydi niyetin, 
Bana cenneti  mi, cehennemi mi nasip ettin; 
Bir kadeh, bir güzel, bir çalgý bir de yeþil çimen 
Bunlar benim olsun, veresiye cennet de senin. 

336. 
Feleðin atý eðerlenip dizginlediði gün 
Göklerin yýldýzlarla donatýldýðý gün 
Bize bu nasibi verdi kader divaný 
Biz yoktuk kusur paylarýmýz daðýldýðý gün. 

337. 
Oruç tutup namaz kýlmaða kalktým geçende 
Dedim belki öyle ererim dileklerime 
Yazýk ki bir kuru yelle bozuldu abdestim  
Bir damla þarapla da orucum gitti güme. 

338. 
Bak, Saki, yüreðim arýndý bütün kaygýlardan 
Gitti o kükreyen aslanlar, bomboþ þimdi orman 
Gece yýldýz saçarken göklerin þarap kasesi 
Benim kadeh boþ günümü gün edeceðim zaman. 

339. 
Senden benden önce kadýn erkek niceleri 
Þenlendirip süslediler dünya denen yeri 
Senin tenin de topraða karýþacak yarýn 
Senden beslenecek nice insan bedenleri. 

340. 
Gönlünü hoþ tut, sonu gelmez kaygýlarýn 
Gök kubbede çatýþmasý bitmez yýldýzlarýn 
Senin topraða karýþacak bedenlerinse 
Tuðla olacak sarayýna baþkalarýnýn. 
 

 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|