281. 
Þarap küpü önüne serdik seccademizi; 
Þarap yakutuyla adam ettik kendimizi; 
Umudumuz, meyhanede yeniden bulmak 
Camide, medresede  yiten günlerimizi. 

282. 
Ben çimen Mýsrýnýn Yusufuyum, dedi gül; 
Dilimden altýn, yakut saçýlýr, dedi gül; 
Dedim: Senin Yusuf olduðun nerden belli? 
Kana boyanmýþ gömleðime bak, dedi gül 

283. 
Ne gündüz oturduk, ne gece uyuduk; 
Dünyada Cem'in kadehini aradýk durduk. 
Öðrenince dünyalarý yansýttýðýný, 
Cem' in kadehini yüreðimizde bulduk. 

284. 
Rintlerin yolunda kendini unut; 
Namazýn, orucun kökünü kurut; 
Öðütlerin iyisini Hayyam'dan iþit: 
Þarap iç,yol kesme, yoksullarý tut. 

285. 
Bu ucsuz bucaksýz dünya içinde, bil ki, 
Mutlu yaþamak iki türlü insana vergi: 
Biri iyinin kötünün aslýný bilir, 
Öteki ne dünyayý bilir ne kendini. 

286. 
Þarap güllere çevirsin sabahýmýzý; 
Çalalým yere þan þeref külahýmýzý; 
Nemize gerek bizim uzun dilekler, 
Uzun saçlar, çalgýlar sarsýn havamýzý. 

287. 
Hayyam, þarap iç, sarhoþ olmak ne hoþ, 
Sevgilin de varsa, sarýlmak ne hoþ; 
Er geç sonu yokluk madem bu dünyanýn, 
Yok say kendini, bak var olmak ne hoþ! 

288. 
Hayyam, bak þu mavi gök nasýl durulmuþ; 
Açmýþ çadýrý, kesmiþ dedikoduyu, susmuþ. 
Varlýðýn kadehinde, çünkü, ezel sakisi 
Bin Hayyam kabarcýðý belirtip yok etmiþ. 

289. 
Bu dünya kimseye kalmaz, bilesin; 
Er geç kuyusunu kazar herkesin. 
Tut ki Nuh kadar yaþadýn  zor bela 
Sonunda yok olacak deðil misin? 

290. 
Güneþi balçýkla sývamak elimde deðil; 
Erdiðim sýrlarý söylemek elimde deðil; 
Aklým düþüncenin derin denizlerinden 
Bir inci çýkardý ki delmek elimde deðil. 

291. 
Caným þarap, ne güzelsin billur kasende; 
Aklý köstekleyen bir büyü var sende. 
Biraz içti mi insan açýlýr yüreði 
Döker ortaya nesi varsa içinde. 

292. 
Bu sarayýn baþý göklerdeydi bir zaman; 
Padiþahlar girer çýkardý kapýsýndan. 
Þimdi duvarýnda bir kumru: Guguk, diyor. 
Guguk, guguk, o þanlý günlerin ardýndan. 

293. 
Hayyam bu zamanda vahlanýp durmak boþuna; 
Kendi derdine düþmek utanç verir insana. 
Ýyisi mi þarap iç, çalgý dinleyerek 
Nerdeyse bir taþ düþer senin de sofrana. 

294. 
Gören göze güzel, çirkin hepsi bir; 
Aþýklara cennet, cehennem, hepsi bir; 
Ermiþ ha çul giymiþ, ha atlas; 
Yün yastýk, taþ yastýk, seven baþa hepsi bir. 

295. 
Kaderin elinde boynum kýldan ince: 
Tüysüz kuþa dönerim ecel gelince, 
Yine de topraðýmdan testi yapýn siz: 
Dirilirim içine þarap dökünce. 

296. 
Yakýnýrým aynalar gibi felekten; 
Býkmaz alçaklarý yükseltmekten. 
Gözyaþý dolu bir kadeh oldu yüzüm, 
Yüreðim kan dolu bir desdi gerçekten. 

297. 
Yüreðim, kimselerden ihsan dileme; 
Bu amansýz felekten aman dileme; 
Bil ki, derman aradýkça artar derdin: 
Derdinle haldaþ ol, derman dileme. 

298. 
Tanrý gülüþünle öfkeni almýþ senin, 
Birinden cennet yapmýþ, birinden cehennem. 
Sen cennetimsin benim, ben senin uslu kulun: 
Açýlsýn kapýlarý bana cennetimin! 

299. 
Ey canlar, þarapla buldurun bana beni; 
Yakutlara çevirin kehruba çehremi; 
Þarapla yýkayýn beni öldüðüm zaman 
Asmadan bir tabut içinde gömün beni. 

300. 
Feleðin çarký dönmeyecek madem muradýmca, 
Gökler ha yedi kat olmuþ, ha sekiz, bana ne? 
Ölüm bütün isteklerimi yok ettikten sonra 
Ha daðda kurt yemiþ beni, ha mezarda karýnca. 
 

 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|