261. 
Ben þarap içiyorum, doðrudur; 
Aklý olan da beni haklý bulur: 
Ýçeceðimi biliyordu Tanrý, 
Ýçmezsem Tanrý yanýlmýþ olur. 

262. 
Dünya hangi gülü bitirdiyse yerden 
Kýrýp atmýþ, topraða gömmüþ yeniden. 
Su yerine topraðý çekseydi bulut 
Sevgili kanlarý yaðardý göklerden. 

263. 
Gerçeði bilemeyiz madem, ne yapsak boþ; 
Ömür boyu kuþku içinde kalmak mý hoþ? 
Aklýn varsa kadehi býrakma elden 
Bu karanlýkta ha ayýk olmuþsun, ha sarhoþ. 

264. 
Ýnsan yiyeceksiz, giyeceksiz edemez: 
Bunlar için didinmene bir þey denmez. 
Ondan ötesi ha olmuþ, ha olmamýþ: 
Bu güzelim ömrünü satmaya deðmez. 

265. 
Okunu attý mý ölüm, siperler boþuna; 
O þatafatlar, altýnlar, gümüþler boþuna; 
Gördük bütün insan iþlerinin iç yüzünü: 
Tek güzel þey iyilik, baþka düþler boþuna. 

266. 
Saki, gökler, denizlerce dolgunum; 
Ýçime sýðmaz oldu coþkunluðum; 
Ak saçlarýmla sarhoþ ettin beni, 
Kýþ ortasýnda bahar bulutuyum! 

267. 
Dün gece þarap arýyordum þehirde; 
Soluk bir gül gördüm bir ocak önünde; 
Dedim: Ne yaptýn da yakýyorlar seni? 
Dedi: Bir kez güleyim dedim çimende. 

268. 
Bir yürek ki yanmaz, yürek denir mi ona? 
Sevmek haram, yüreðinde ateþ olmayana. 
Bir gününü sevgisiz geçirdinse, yazýk: 
En boþ geçen günün o gündür, inan bana. 

269. 
Düþünce göklerinin baþ konaðý sevgidir sevgi; 
Gençlik destanýnýn baþ yapraðý sevgidir sevgi; 
Ey sevginin sýrlarýndan habersiz yaþayanlar, 
Bilin ki tüm varlýðýn baþ kaynaðý sevgidir sevgi. 

270. 
Barýþ istemiyorsa Felek, iþte savaþ; 
Ýster serseri deyin bana, ister ayyaþ; 
Ýþte þarap, duruyor ortada, kýpkýzýl; 
Ýçmeyen taþa çalsýn baþýný, iþte taþ! 

271. 
Þarabým, kasem, sevgilim, bir de çimen; 
Býrak bana bunlarý, al cenneti sen. 
Cehennemmiþ, kuru laf bunlar: 
Kim gitmiþ cehenneme, kim dönmüþ cennetten? 

272. 
Çekmeyiz aþaðýlýk dünyanýn gamýný; 
Özleriz gül rengi þarabýn canýný; 
Þarap dünyanýn kaný, dünya ise kanlýmýz: 
Niçin içmeyelim kanlýmýzýn kanýný? 

273. 
Seccadeye tapanlar eþek deðil de nedirler? 
Küfelerle riya çamuru yüklenirler gezerler. 
Ýþin kötüsü, din perdesi arkasýnda bunlar, 
Müslüman geçinirken gavurdan beterdirler. 

274. 
Bu çürük temelli kubbede neyiz ki biz? 
Tasta delik arayan karýncalar gibiyiz. 
Ne korku, ne umut kapýlarýný bilen 
Þaþkýn, gözü baðlý, avanak öküzleriz. 

275. 
Yýkýk bir saray bu dünya dedikleri; 
Gece ve gündüz atlarýnýn durak yeri; 
Yüz Cemþit' den arda kalmýþ bir dünya bu: 
Yüz Behram kendinin sanmýþ bu gökleri. 

276. 
Gelip de eskiyenler, yeni gelenler, 
Hepsi gider bugün yarýn, birer birer; 
Kimselere kalmamýþ bu eski dünya: 
Kimi gitti gider, kimi geldi gider. 

277. 
Ölüp yok olma korkularýn saçma 
Yoktan vara yükselen dalda oldukça; 
Sevgiye Ýsa gibi dirilmiþsin sen; 
Ölüm yok artýk sana dünya durdukça. 

278. 
Ben kendiliðimden var deðilim bu varlýðýmla; 
Kendim çýkmýþ deðilim elbet bu karanlýk yola; 
Bir baþka varlýktan gelmiþ bendeki varlýk: 
Ben dediðin  kim ola, nerde, ne zaman var ola? 

279. 
Haksýzlýk etmekten sakýn, hak yoluna gir; 
Yediðin ekmeði baþkasýna da yedir; 
Cana kýyma, kimsenin sýrtýndan geçinme, 
Seni cennete sokmak benden: Þarap getir! 

280. 
Ben hangi þarapla sarhoþ olursam olurum, 
Ateþe, puta, neye taparsam taparým; 
Herkes bir türlü görmek istiyor beni 
Ben kendimi ne türlü yaparsam yaparým. 
 
 

 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|