201. 
Her gün kalkýp meyhaneye gitmedeyim; 
Kalenderlerle boþ sözler etmedeyim; 
Senden bir þey gizlenemez nasýl olsa: 
Hoþ gör de sana gönülden sesleneyim. 

202. 
Gökleri yarýp darma daðýn ettiðin gün, 
Pýrýl pýrýl yýldýzlarý kararttýðýn gün, 
Sen sorguya çekmeden ben soracaðým sana: 
Ey Tanrý, hangi günahým için beni öldürdün? 

203. 
Canlarýn caný dost, gel etme, dinle beni. 
Küsme Feleðe, deðmez, yeme kendini; 
Çekil, otur gürültüsüz bir köþeye, 
Seyret bu hengamede olan biteni. 

204. 
Ne güzel gün! Hava ne sýcak, ne serin; 
Bir bulut, tozunu siliyor bahçenin; 
Bülbül coþmuþ, sesleniyor sarý güle: 
Þarap iç þarap da yüzüne renk gelsin! 

205. 
Bu yolun hoþ bir yerinde durabilseydik; 
Ya da bu yolun ucunu görebilseydik: 
O umut da yok bu umut da; hiç deðilse 
Otlar gibi kesilip yeniden sürebilseydik. 

206. 
Vefasýz dünya diye yakýnýp durma; 
Dünya elindeyken tadýný çýkarsana! 
Herkese vefalý olsaydý dünya 
Sýra mý gelirdi senin yaþamana? 

207. 
Dostlar, bir gün, sözleþip bir yerde birleþin; 
Oturup sofrasýna dünya cennetinin; 
Saki doldururken kadehleri cömertçe, 
Ýçin bir kadeh de zavallý Hayyam için! 

208. 
Daha nice büyük göreceksin kendini? 
Hep varlýk yokluk mu düþündürecek seni? 
Þarap için þarap: Bu ölüm yolculuðunda 
Bulamazsýn sarhoþ uykulardan iyisini. 

209. 
Hayyam, günahým var diye tasalanma, 
Bunun  için dertlere düþmek boþuna. 
Günah olacak ki Tanrý baðýþlasýn: 
Rahmet neye yarar günah olmayýnca. 
 
210. 
Gün doðarken sabah horozlarý niçin  
Acý acý baðrýþýrlar, bilir misin? 
Tan yerini gösterip derler ki sana: 
Bir gecen geçti gidiyor; sen nerdesin? 

211. 
Ay yýrttý kara giysilerini; 
Kalk, tam zamanýdýr, doldur þarap kaseni. 
Keyfine bak, çünkü bu ay, sonsuz yýllarca, 
Mezarda upuzun yatar görecek seni. 

212. 
Saki yüzün Cemþid'in kadehinden güzel; 
Uðrunda ölmek sonsuz yaþamaktan güzel; 
Iþýk saçýyor ayaðýný bastýðýn toprak, 
Bir zerresi yüz binlerce güneþten güzel. 

213. 
Tertemiz geldik yokluktan kirlendik; 
Sevinçle geldik dünyaya, dertlenik. 
Aðladýk, sýzladýk, yandýk, yakýndýk: 
Yele verdik ömrü, toz olup gittik. 

214. 
Dostunu erkekçe seven kiþi 
Pervane gibi özler ateþi: 
Sevip de yanmaktan kaçanlarýn 
Masal anlatmaktýr bütün iþi. 

215. 
Bahar geldi mi baþka þey dinler miyim; 
Hele aklýn defterini hemen dürerim. 
Þarap, sýðýnaðým sensin bahar günü, 
Söðüt aðacý, senin de gölgendeyim. 

216. 
Seni aramaktan dünyanýn baþý dertte; 
Zengine de göründüðün yok, fakire de; 
Sen konuþursun da biz saðýr mýyýz yoksa, 
Hep kör müyüz, sen varsýn da görünürde. 

217. 
Ey dörtle yedinin doðurduðu insan, 
Dörtle yedidir seni dertlere salan. 
Boþuna mý þarap iç diyorum sana: 
Bir gittin mi bir gelme yok, inan. 

218. 
Tanrým, hayýr þer kaygýsýndan kurtar beni; 
Kendimden geçir, seninle doldur içimi 
Aklým ayýramýyor iyiyi kötüden 
Sarhoþ et bari ne kötü kalsýn, ne iyi. 

219. 
Medresenin sözü vardýr, tekkenin hali, 
Sözden, halden öteye gider aþkýn yolu. 
Müftünün, vaizin en iyisini getirsen 
Aþkýn mahkemesinde tutulur dili. 

220. 
Gerçek aydýnlýða erince can gözüm, 
Ýki dünyayý birden silinmiþ gördüm. 
Eriyip gittim sanki engin denizlerde: 
Ter olup çýktý, denize döndü gönlüm. 

 

 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|