181. 
Neylesem bu benim iç kavgalarýmla? 
Piþmanlýðým, kendime düþmanlýðýmla? 
Sen  baðýþlasan da ben yerim kendimi: 
Neylesem bu yüzkaram, bu utancýmla? 

182. 
Kalk sevinç dolduralým garip gönüle 
Ýçelim doðan güne karþý bülbülle  
Yýrtalým biz de gömleði aþýk gülle 
Verelim çiçekler gibi ömrü yele. 

183. 
Aklý olan paraya deðer vermez, 
Ama  parasýz dünya da çekilmez; 
Eli boþ menekþe boynunu büker, 
Gül altýn kasede gülmezlik etmez. 

184. 
Bir damla þarap Tus saraylarýna bedel, 
Keykubad' ýn Keykavus'un tahtýndan güzel 
Sabaha karþý aþýklarýn iniltisi 
Ýki yüzlü softanýn ezanýndan güzel. 

185. 
Bedenindeki et, kemik, sinir kaldýkça, 
Dünyadaki yerini bil, kendinden þaþma. 
Düþman Zaloðlu Rüstem olsa ger göðsünü, 
Dostun Karun olsa iyilik altýnda kalma. 

186. 
Yerin dibinden yýldýzlara dek 
Ermediðimiz sýr kalmadý pek, 
Her düðümü çözmüþ insanoðlu; 
Ecel düðümünü var mý çözecek? 

187. 
Sevgiyle yuðrulmamýþsa yüreðin 
Tekkede, manastýrda eremezsin. 
Bir kez gerçekten sevdin mi dünyada 
Cennetin, cehennemin üstündesin. 

188. 
Bu evren her gece ne gömlekler diker! 
Kimini gelen, kimini giden giyer. 
Her gün nice sevinçlerle dolar dünya, 
Nice dertler topraða karýþýr gider. 

189. 
Þarap benlik kaygusu býrakmaz sende 
Çözülmedik bir düðüm kalmaz beyninde 
Ýblis bir kadeh þarap içmiþ olaydý, 
Secdeye yatardý Adem'in önünde 

190. 
Biz hýrkadan sonra küpe gelmiþiz; 
Kýpkýzýl þarapla abdest almýþýz. 
Medresede kaybettiðimiz ömrü 
Meyhanede aramaktýr iþimiz. 

191. 
Þarabý götürüp döksen bir daða 
Dað sarhoþ olur baþlar oynamaða. 
Ben ne diye tövbe edecekmiþim 
Ýçimi tertemiz eden þaraba? 

192. 
Ömür defterinden bir fal açtým gönlümce; 
Halden anlar bir dost gelip falý görünce: 
Ne mutlu sana, dedi; daha ne istersin: 
Ay gibi bir sevgili, yýl gibi bir gece. 

193. 
Bu gecenin son gece olmasý da var: 
Emret, gül rengi þarabý getirsinler. 
Gafil, bir gittin mi bir daha gelmek yok: 
Altýn deðilsin ki gömüp çýkarsýnlar. 

194. 
Medreseden hayýr yok, dinle beni; 
Vakýf lokmasý karartýr içini. 
Git, bir yýkýk yerde yoksulca yaþa: 
Orasý bir padiþah eder seni. 

195. 
Þarap iç, yýkansýn, aydýnlansýn için; 
Bu dünya, öbür dünya silinip gitsin! 
Gel ömrün yele gitmeden tadýna bak 
Cana can katan suyun, ýslak ateþisin. 

196. 
Kendiliðinden var olmuþ sanma beni; 
Bu kanlý yola ben sokmadým kendimi; 
Bir gerçek varlýk beni var etmiþ olan; 
Yoksa kimdim ben, neredeydim, neydim ki. 

197. 
Dileðin Tanrý dileði deðil ki senin; 
Muradýna ermeyi nasýl beklersin? 
Doðru olan Tanrý' nýn dilekleriyse 
Yanlýþ demek senin bütün dileklerin. 

198. 
Ehil insana caným feda olsun; 
Ayaðý öpülse öperim onun. 
Bir de git ehil olmayanla konuþ: 
Cehennem ne imiþ görmüþ olursun. 

199. 
Evren kýrýntýsý bu güzelim yýldýzlar 
Gelir giderler, dünyayý bezer dururlar; 
Göklerin eteðinde, topraðýn koynunda 
Doðdukça doðacak daha neler neler var. 

200. 
Bir nakýþtýr varlýðýmýz senin çizdiðin, 
Þaþýlasý neler nelerle bezediðin; 
Kendimi düzeltmek benim ne haddime: 
Beni potadan böyle döken sensin: 
 

 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|