141. 
Ýnsan çeker çeker de sonra hür olur; 
Ýnci sedef zindanlarda yuðrulur. 
Paran pulun yoksa bugün, saðlýk olsun: 
Bugün boþ duran kadeh yarýn doludur. 

142. 
Gençlik bir kitaptý, okuduk bitti; 
Caným bahar geçti çoktan, kýþ þimdi. 
Hani sevincin, o cývýl cývýl kuþ? 
Nasýl, ne zaman geldi, nasýl gitti? 

143. 
Her gün biri çýkar, baþlar ben, ben demeðe, 
Altýnlarý gümüþleriyle övünmeðe. 
Tam iþleri dilediði düzene girer: 
Ecel çýkýverir pusudan: Benim ben, diye. 

144. 
Can verinceyedek bu çorak yerde 
Dertten baþka ne geçer ki eline? 
Ne mutlu çabuk gidene dünyadan; 
Hele bu dünyaya hiç gelmeyene! 

145. 
Yerleri yapmýþ, gökleri kurmuþsun ama, 
Sensin bunca gönülleri yakýp yýkan da. 
Ne kýzýl dudaklarý, ne altýn saçlarý 
Almýþýn süprüntüler gibi kara topraða. 

146. 
Dostum, olan olmuþ, vahlanma boþuna; 
Dünyayý kara zindan etme baþýna. 
Yaþamana bak, elinden tek gelen bu: 
Olacaklarý danýþan var mý sana? 

147. 
Sevgilim, ömrü derdim gibi bitmeyesi, 
Bu sabah bütün cömertliði üstündeydi. 
Bir göz atýverdi bana geçip giderken: 
Ýyilik et  denize at mý demek istedi? 

148. 
Gül de þarab da bilene güzel gelir; 
Sarhoþ olmayan için sarhoþluk nedir? 
Cebi boþ gönlü dolu olmayan kiþi 
Her þeyden geçmenin tadýný ne bilir? 

149. 
Yapma diyorsun; yapmamak elimde mi? 
Sen al demiþin; nasýl çekerim elimi? 
Hem yap hem yapma demek seninki bana 
Ýnsaf: Kadeh devrilir de dolu kalýr mý? 

150. 
Bu dünya iki kapýlý bir han, 
Girdi mi dertlere düþer insan. 
Tanýnmadan yaþamak en iyisi: 
Elinde olsa da hiç doðmasan. 

151. 
Kim görmüþ o cenneti, cehennemi? 
Kim gitmiþ de getirmiþ haberini? 
Kimselerin bilmediði bir dünya 
Özlenmeye, korkulmaya deðer mi? 

152. 
Ne mutlu adý saný bilinmeyene; 
Ýpeklere, kürklere bürünmeyene; 
Anka gibi iki dünyadan da geçip 
Bu viranede baykuþa dönmeyene. 

153. 
Yok olmamýþ varlýk var mý bir tek? 
Herþey bir gün, daðýlýp gidecek. 
Öyleyse vara yoða ne bakarsýn? 
En iyisi yoku var, varý yok bilmek. 

154. 
Sevgili, bir baþka güzelsin bugün; 
Ay gibisin, pýrýl pýrýl gülüþün. 
Güzeller bayram günleri süslenir: 
Seninse bayramlarý süsler yüzün. 

155. 
Öldük, dünyayý þaþkýn býrakýp gittik; 
Yüzlerce incimiz vardý delinmedik. 
Sersemliði yüzünden bilgisizlerin 
Renk renk düþünceler kaldý söylenmedik. 

156. 
Kendimden geçtikçe gelirim kendime, 
Alçalýrým çýktýkça yüksek yerlere. 
En garibi, içmeden sarhoþum da ben, 
Ayýlýrým her kadehi devirdikçe. 

157. 
Ben içerim, ama sarhoþluk etmem: 
Kadehten baþka þeye el uzatmam. 
Þaraba taparmýþým, evet, taparým: 
Ama senin gibi kendime tapmam. 

158. 
Þeyh fahiþeye demiþ ki: - Utanmaz kadýn; 
Her gün sarhoþsun, onun bunun kucaðýndasýn. 
Doðru, demiþ fahiþe, ben öyleyim; ya sen? 
Sen bakalým þu göründüðün adam mýsýn? 

159. 
Dün gece usul boylu sevgilim ve ben, 
Bir kýyýda gül rengi þarap içerken; 
Sedefli bir kabuk açýldý karþýmýzda; 
Sabah müjdecisi çýkýverdi içinden. 

160. 
Dinle dinsizliðin arasý bir tek soluk; 
Düþle gerçeðin arasý bir tek soluk. 
Aldýðýn her soluðun deðerini bil 
Bütün yaþamak macerasý bir tek soluk. 
 

 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|