121. 
Bir testici gördüm, çamur içindeydi: 
Ayaðý çarkýnda, elinde bir testi; 
Testinin baþýnda bir yoksulun ayaðý 
Kulpunda bir padiþahýn kellesi. 

122. 
Bir testi aldým çarþýdan ucuza; 
Gizli gizli neler  anlattý bana; 
Bir þahdým, dedi; altýn kupam vardý; 
Þimdi neyim? Testi oldum þaraba. 

123. 
Bilmem, ne sayar durursun bir, iki; 
Ha bir olmuþ, ha yüz bin fark etmez ki 
Çal sazýný, sonun bir avuç toprak, 
Þarap ver, bir esip gitmedir bizimki. 

124. 
Kambur Felek, sen ne konaklar yýka geldin; 
Kin beslersin bize, zulüm eski adetin. 
Þu kara topraðýn göðsünü bir yarsalar, 
Ne inciler yatar içinde bilir misin? 

125. 
Yoksul, dertli gönlüm arar sevgilisini; 
Aklý gelmez baþýna, yer kendi kendini. 
Bana sevgi þarabýný sunduklarý gün 
Kana boyamýþlar varlýk kadehimi. 

126. 
Ha Belh' te ölmüþsün, ha Baðdat' ta hepsi bir; 
Kadeh doldu mu, acý da olsa içilir. 
Keyfine bak; çok aylar doðmuþ batmýþ sensiz; 
Sensiz daha çok aylarýn ondördü gelir. 

127. 
Gönlümün dilediði gül yüzüne bakmak; 
Elimin özlediði kadehi kavramak. 
Her zerrem nasibini almalý dünyadan 
Yarýn güle kavuþturmadan beni toprak. 

128. 
Behram' ýn þarap içtiði orman köþkünde 
Bir tilki yavrulamýþ, bir ceylan keyfinde. 
Ömrünce yaban eþeði avlamýþ Behram: 
Mezar da Behram' ý avlamýþ günün birinde. 

129. 
Ben býyýklarý süpürge etmiþim meyhanede: 
Hayýrmýþ, þermiþ býrakmýþým ikisini de. 
Ýki dünyayý karpuz gibi önüme koysalar 
Ne birine metelik veririm, ne ötekine. 

130. 
Padiþah ol, yokluk halkasýna gir de; 
Yýkan, kirin pasýn kalmasýn gönülde. 
Meyhaneye ermeðe gelince biri 
Kendini bil de ne yaparsan yap de. 

131. 
Toprakla karýþýp bulanmamýþ bir can  
Sana konuk geldi bir temiz dünyadan. 
Otur, bir kadeh þarap iç kendisiyle, 
Sana iyi geceler deyip kaçmadan. 

132. 
Ne yazýk, piþmiþ ekmek çiðlerin elinde; 
Ne yazýk, çeþmeler cimrilerin elinde. 
O caným Türk güzeli kömür gözleriyle, 
Çaylaklarýn, uðrularýn, eðrilerin elinde. 

133. 
Dünyaya geldiler, coþup taþtýlar; 
Güldüler, eðlendiler, anlaþtýlar; 
Bir kadehte sýzýverdiler bir gün 
Ölüm uykusunda kucaklaþtýlar. 

134. 
Bilir misin, yüceler yücesi Tanrý, 
Þarap ne zaman çoþturur içenleri? 
Pazar, pazartesi, salý, çarþamba, perþembe, 
bir de cuma, cumartesi günleri. 

135. 
Yaþamak elindeyken bugüne bugün, 
Ne diye býrakýr, yarýný düþünürsün? 
Geçmiþ, gelecek, kuru sevda bütün bunlar; 
Kadrini bilmeðe bak avucundaki ömrün. 

136. 
Toprak olup gitmiþlere sorarsan 
Ha gavur olmuþsun ha müslüman. 
Kimler bu dünyada eðlenmemiþse 
Ötekinde yalnýz onlar piþman.

137. 
Ey garip kuþ! Bu yýldýzlar darý sana; 
Elest günü caný sen verdin insana. 
Dünyayý gören büyülü bir kadeh varmýþ: 
O kadeh sende, baþka yerde arama. 

138. 
Bu zamanda az dostun olsun, daha iyi. 
Herkesle uzaktan hoþ beþ edip geçmeli. 
Can gözünü açýnca görüyor ki insan 
En büyük düþmanýymýþ en çok güvendiði. 

139. 
Feleði döndürebilir misin muradýnca? 
Ne çýkar gök yedi kat deðil sekiz katsa? 
Er geç topraða karýþýp gidecek gövdeni 
Ha ovada kurt yemiþ, ha mezarda karýnca. 

140. 
Bak, gül yeþiller, sevinçler içinde; 
Arar bulamazsýn gelecek perþembe. 
Ýç þarabýný, gül kokla, yeþil topla: 
Toprak oluvermeden gül de yeþil de. 
 

 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|