1. 
Ey özünün sýrlarýna akýl ermeyen; 
Suçumuza, duamýza önem vermeyen; 
Günahtan sarhoþtum, ama dilekten ayýk; 
Umudumu rahmetine baðlamýþým ben 

2. 
Büyükse de isyaným, kötülüklerim, 
Yüce Tanrý' dan umut kesmiþ deðilim; 
Bugün sarhoþ ve harap ölsem de yarýn 
Rahmete kavuþur elbet kemiklerim. 

3. 
Tanrým bir geçim kapýsý açýver bana; 
Kimseye minnetsiz yaþamak yeter bana; 
Þarap içir, öyle kendimden geçir ki beni 
Haberim olmasýn gelen dertten baþýma. 

4. 
Rahmetin var, günah iþlemekten korkmam; 
Azýðým senden, yolda çaresiz kalmam; 
Mahþerde lutfunla ak pak olursa yüzüm 
Defterim kara yazýlmýþ olsun, aldýrmam. 

5. 
Derde gama yatkýn yüreðime acý; 
Bu tutsak cana, garip gönlüme acý; 
Baðýþla meyhaneye giden ayaðýmý, 
Kýzýl kadehi tutan elime acý. 

6. 
Akýl bu kadehi övdükçe över; 
Alnýndan sevgiyle öptükçe öper; 
Zaman Usta' ysa bu caným nesneyi 
Hem yapar hem kýrýp bin parça eder. 

7. 
Ey zaman, bilmez misin ettiðin kötülükleri? 
Sana düþer azaplarýn, tövbelerin beteri. 
Alçaklarý besler, yoksullarý ezer durursun: 
Ya bunak bir ihtiyarsýn, ya da eþeðin biri. 

8. 
Her sabah yeni bir gün doðarken, 
Bir gün de eksilir ömürden; 
Her þafak bir hýrsýz gibidir 
Elinde bir fenerle gelen. 

9. 
Dünya dediðin bir bakýþýmýzdýr bizim; 
Ceyhun nehri kanlý göz yaþýmýzdýr bizim; 
Cehennem, boþuna dert çektiðimiz günler, 
Cennetse gün ettiðimiz günlerdir bizim. 

10. 
Yaþamanýn sýrlarýný bileydin 
Ölümün sýrlarýný da çözerdin; 
Bugün aklýn var, bir þey bildiðin yok: 
Yarýn, akýlsýz, neyi bileceksin? 
 
 11. 
Ýçin temiz olmadýktan sonra  
Hacý hoca olmuþsun, kaç para! 
Hýrka, tespih, post, seccade güzel; 
Ama Tanrý kanar mý bunlara? 

12. 
Var mý dünyada günah iþlemeyen söyle: 
Yaþanýr mý hiç günah iþlemeden söyle; 
Bana kötü deyip kötülük edeceksen, 
Yüce Tanrý, ne farkýn kalýr benden, söyle. 

13. 
Felek ne cömert ne aþaðýlýk insanlara! 
Han hamam, dolap deðirmen, hep onlara. 
Kendini satmýyan adama ekmek yok: 
Sen gel de yuf çekme böylesi dünyaya! 

14. 
Bilgenin yüreðinde her dilek, 
Anka kuþu gibi gizli gerek. 
Damla nasýl inci olur denizde: 
Sedefler içinde gizlenerek. 

15. 
Ovada her kýzýl lalenin teni 
Bir padiþahýn kanýyla beslendi. 
Yerden biten þu mor menekþe yok mu? 
Bir güzelin yanaðýndaki bendi. 

16. 
Mal mülk düþkünleri rahat yüzü görmezler, 
Bin bir derde düþer, canlarýndan bezerler. 
Öyleyken, ne tuhaftýr, yine de övünür, 
Onlar gibi olmýyana adam demezler. 

17. 
Gül verme istersen, diken yeter bize. 
Iþýk da vermezsen, ateþ yeter bize . 
Hýrka, tekke, post most olasa da olur, 
Kilise çanlarý bile yeter bize. 

18. 
Beni özene bezene yaratan kim? Sen! 
Ne yapacaðýmý da yazmýþýn önceden. 
Demek günah iþleten de sensin bana: 
Öyleyse nedir o cennet cehennem? 

19. 
Ýnsan bastýðý topraðý hor görmemeli: 
Kim bilir hangi güzeldir, hangi sevgili. 
Duvara koyduðun kerpiç yok mu, kerpiç? 
Ya bir Þah kafasýdýr, ya bir vezir eli! 

20. 
Hak er geç cimrilerin hakkýndan gelir; 
Cehennem ateþleri onlar içindir. 
Ne der, dili inciler saçan Muhammet: 
Cömert gavur cimri müslümandan yeðdir. 
 

 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|