RUBA�LER
 

B�R�NC� B�L�M
 

1

Bir ger�ek �lemdi g�rd���n ey Cel�leddin, hey�l�  fil�n de�il,
u�suz bucaks�z ve yarat�lmad�, ressam� illet�-�l� fil�n de�il.
Ve senin k�zg�n etinden kalan rubailerin en muhte�emi :
�Suret hemi z�llest...� fil�n diye ba�layan de�il...
 

2

Ruhum ne ondan �nce vard�, ne ondan ayr� bir s�rr�n kem�lidir,
ruhum onun, o d���mdaki �lemin bende akseden hay�lidir.
Ve asl�ndan en uzak ve asl�na en yak�n hay�l
bana ����� vuran y�rimin cem�lidir...
 

3

Sevgilimin hay�li dile geldi aynan�n �zerinde :
�� O yok, ben var�m,� � dedi bana g�n�n birinde.
Vurdum, d��t� par�aland� ayna, kayboldu hay�l
ve l�kin �ok ��k�r sevgilim duruyor yerli yerinde...
 

4

Mu�amban�n �st�ne resmini bir kerecik �izdim ama
g�nde bin kere resmin ��kt� bende tepemden t�rna��ma,
fakat ne tuhaf �ey hay�lin onda daha �ok kalacak
benden uzun �m�rl�d�r mu�amba...
 

5

Sar�l�p yatmak m�mk�n de�il bende senden kalan hay�le.
Halbuki sen orda, �ehrimde ger�ekten vars�n etinle kemi�inle
ve bal�ndan mahrum edildi�im k�rm�z� a�z�n, kocaman g�zlerin ger�ekten var
ve �si bir su gibi teslim olu�un ve beyazl���n ki dokunam�yorum bile...
 

6

�pt� beni : �� Bunlar, k�inat gibi ger�ek dudaklard�r,� � dedi.
�Bu �t�r senin ic�d�n de�il, sa�lar�mdan u�an bahard�r,� � dedi.
��ster g�ky�z�nde seyret, ister g�zlerimde :
�k�rler onlar� g�rmese de, y�ld�zlar vard�r,� � dedi...
 

7

Bu bah�e, bu nemli toprak, bu yasemin kokusu, bu mehtapl� gece
p�r�ldamakta dev�medecek ben bas�p gidince de,
��nk� o ben gelmeden, ben geldikten sonra da bana ba�l� olmadan vard�
ve bende bu asl�n sureti ��kt� sadece...
 

8

�� Paydos...� � diyecek bize bir g�n tabiat anam�z, �
                  �g�lmek, a�lamak bitti �ocu�um...�
Ve tekrar u�suz bucaks�z ba�layacak :
                    g�rmeyen, konu�mayan, d���nmeyen hayat...
 

9

Ayr�l�k yakla��yor her g�n biraz daha,
g�zelim d�nya elved�,
ve merhaba
                    k � i n a t . . .
 

10

Balla dolu petek
yani g�zlerin g�ne�le dolu...
G�zlerin, sevgilim, g�zlerin toprak olacak yar�n,
bal ba�ka petekleri doldurmakta dev�medecek...
 

11

Ne nurdan
              ne �amurdan,
sevgilim, kedisi ve kedinin boynundaki boncuk
yu�rumlar�ndaki farkla hepsi ayn� hamurdan...
 

12

Lahana, otomobil, veba mikrobu ve y�ld�z
hep h�s�m akrabay�z.
Ve ey g�ne� g�zl� sevgilim, �Cotigo, ergo sum�1 de�il
bu ha�metli ailede var�z da d���nebilmekteyiz...
 

1 D���n�yorum, demek ki var�m.
 

13

Aram�zda sadece bir derece fark� var,
i�te b�yle kanaryam,
sen kanatlar� olan, d���nemeyen ku�sun,
ben elleri olan, d���nebilen adam...
 
 

�K�NC� B�L�M
 

1

�� �arapla doldur tas�n�, tas�n toprakla dolmadan,� � dedi Hayyam.
Bakt� ona g�l bah�esinin yan�ndan ge�en uzun burunlu, y�rt�k pabu�lu adam :
�� Ben, bu nimetleri y�ld�zlar�ndan �ok olan d�nyada a��m,� � dedi,
��araba de�il, ekmek almaya bile yetmiyor param...�
 

2

�l�m�, �mr�n k�sal���n� tatl� bir kederle d���nerek
�arap i�mek l�le bah�esinde, ay�n alt�nda...
Bu tatl� keder do�duk do�al� nasibolmad� bize :
bir kenar mahallede, simsiyah bir evde, zemin kat�nda...
 

3

�m�r gelip ge�iyor, vakti ganimet bil uyan�lmaz uykulara varmadan :
y�kut �arab� bill�r kadehe doldur, seher vaktidir ey delikanl� uyan...
Perdesiz, buz gibi odas�nda uyand� delikanl�,
gecikmeyi affetmeyen fabrikan�n canavar d�d���yd� u�uldayan...
 

4

Ge�mi� g�n�n hasretini �ekmem
                                             � yaln�z bir yaz gecesi bir yana �
ve g�z�m�n son mavi p�r�lt�s� bile
                                             gelecek g�n�n m�jdesini verecek sana...
 

5

Ben, bir insan,
ben, T�rk �airi kom�nist N�z�m Hikmet ben,
tepeden t�rna�a iman,
tepeden t�rna�a kavga, hasret ve �mitten ib�ret ben...
 

6

Ben, spiker, konu�tum,
sesim bir tohum gibi a��r ve ��plak :
� Kalbimin saat ayar�n� veriyorum,
     gonga tam �afak vakti vurulacak.
 
 

���NC� B�L�M
 

1

�nsan
ya hayrand�r sana, ya d��man.
Ya hi� yokmu�sun gibi unutulursun
ya bir dakka bile ��kmazs�n ak�ldan...
 

2

��r�ks�z ve cam gibi berrak bir k�� g�n�
s�ms�k� etini di�lemek s�hhatli, beyaz bir elman�n.
Ey benim sevgilim, karl� bir �am orman�nda nefes alman�n
                                                    bahtiyarl���na benzer seni sevmek...
 

3

Kim bilir belki bu kadar sevmezdik birbirimizi
uzaktan seyredemeseydik ruhunu birbirimizin.
Kim bilir felek ay�rmasayd� bizi birbirimizden
belki bu kadar yak�n olmazd�k birbirimize...
 

4

G�n iyiden iyiye ���d� art�k,
tortusu dibe ��ken bir su gibi duruldu, berrakla�t� ortal�k.
Sevgilim, sanki seninle y�z y�ze geldim birdenbire :
ayd�nl�k, alabildi�ine ayd�nl�k...
 
 
 
 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|