GAZETE FOTO�RAFLARI �ST�NE
 
 

1

Kara Yara

Birinci sayfada yat�yor iki s�tun �st�ne
                                     iki ��plak yavrucuk,
birinci sayfada iki s�tun �st�ne
                                     bir avu� kemik deri.
Delinmi� patlam�� etleri.
Biri Diyarbak�rl�, Erganili biri.
Kollar� bacaklar� kargac�k burgac�k,
kafalar� kocaman,
a��zlar� korkun� bir hayk�r��la a��k,
birinci sayfada ta�la ezilmi� iki kurba�ac�k.
�ki kurba�ac�k
kara yaral� iki yavrum benim.
Y�lda kim bilir ka� bininiz
ac� suya bile doymadan gelip gidiyor...
Ve m�ste�ar bey :
(Kara Yaraya tutulas�)
"Endi�eye mahal yok," diyor.
 

                                                            3 A�ustos 1959
 
 
 

2

Emniyet M�d�r�

G�ne� bir yara gibi a��lm�� g�kte
                                        ak�yor kan�.
U�ak alan�.
Kar��lay�c�lar, eller g�bekte :
coplar, cipler,
hapisane duvarlar�, karakollar
ve dara�a�lar�nda sallanan ipler
ve siviller g�ze g�r�nmez
ve bir �ocuk i�kenceye dayanamad�
                        att� kendini Emniyet'te ���nc� kattan.
Ve i�te Emniyet M�d�r� bey
                        u�aktan iniyorlar
          Amerika'dan d�n�yorlar
                        mesleki tetkikattan.

�ncelediler uyku uyutmamak usullerini
ve memnun kald�lar pek
hayalara ba�lanan elektrottan
ve bizdeki tabutluklar�n �st�ne bir de konferans vererek
a��klad�lar faydalar�n�
koltuk altlar�na kaynar yumurta koyman�n,
boyun derisini kibritle ince ince yak�p soyman�n.

Emniyet M�d�r� bey u�aktan iniyorlar
Amerika'dan d�n�yorlar
ve coplar cipler
ve dara�a�lar�nda sallanan ipler
�stat d�nd� diye seviniyorlar.
 

                                                                        1959
 
 
 

3

Adnan Bey

T�rk�ler s�ylendik�e T�rk diliyle
Seni seviyorum g�l�m, dendik�e T�rk diliyle
T�rk diliyle g�l�n�p
T�rk diliyle a��tlar yak�ld�k�a, Adnan Bey,
                ben an�laca��m,
                an�lacak T�rk diliyle size s�v���m.
Tarlalar�m�za girmi� de�il sizin gibisi yaban domuzunun.
�ehrimiz g�rm�� de�il yang�n�n sizden kanl�s�n�.
Bir ad�n�z var, Adnan Bey, ad�m�za benzeyen.
Dilimiz kuruyor dilimizi konu�tu�unuz i�in.
Bitten, a�l�ktan, s�tmadan betersiniz.
Y�z T�rkiye olsa
          elinizden de gelse
                y�z�n� de zincire vurur
                        y�z kere satars�n�z.
Milletimin en talihsiz gecesi
                ana rahmine d��t���n�z gecedir.
 

                                                                1959
 
 
 
 

4

Ahmet Emin Yalman

Selanikli Osman Efendi
keskin muhasebecilerdendi
ama o da yan�ld� �mr�nde bir kere
yanl�� bir tohum at�p rahm-i madere.
Bu tohum d�nyaya ��k�p insan bi�imini ald�ysa da,
boyu bir kar�� kald�ysa da,
�yle haltlar yedi, �yle i�ler kar��t�rd� ki
s�vd�ler kabrinde bile babas� Osman Efendiye.
Osman Efendi, Ahmet Emin ad�n� takm��t� tohumuna,
Ahmet Emin, Yalman'l��� katt� buna
ve Ahmet Emin Yalman
�nce Alaman oldu sonra Amerikan.
Ona g�re her devirde, her zaman
sat�lacak bir gazeteydi "Vatan"
ve hazret satt� vatan�.
Hapse atacaklarm�� Ahmet Emin Yalman'�
Amerikana yaranmaktaki rekabet y�z�nden.
Hapisteki h�rs�zlara ac�yorum ben,
ahl�klar� bozulacak
Emin Beyle ayn� damda ya�ayarak...
 

                                                                1959
 
 

5

Refik Koraltan

�Tekstilde umutsuz durum.
Bir i�siz kezzap i�ti.
Bir milyon �ocuk okuldan mahrum.
Kara yara Mardin'e ge�ti.
Grev yapan i��iler yakaland�.
K�yl�, �iftliklerinin ekinini yak�yor...�
Bir gazete sayfas�nda
         ba�l�klar�n aras�ndan bak�yor ba�kan
                                                         ba�kan Refik Bey,
                                                                bel bel bak�yor.
B�y�k Millet Meclisi'nin sahibi
g�steriyor surat�n� milletime
bilmem neyini g�steren bir deli gibi.

Biliyoruz,
odur k���k da�lar�
ve da�lar�n do�urdu�u fareleri yaratan
ve Debreli Hasan gibi martini atan.

Biliyoruz,
tutmu� elinden Amerikan :
Y�r� ya Refik kulum, demi�
ve Refik Bey y�r�m��,
g�be�i kendinden bir kar�� �nde,
diz kapaklar�na kadar kana batarak,
mill� �erefimizin kemikleri �st�nde.
Biliyoruz, biliyoruz,
bu vatan�n anas�n� a�latan
bir �smet, bir Adnan, bir de Koraltan.

                                                        1959
 
 
 

6

Korku

Korkuyor Adnan Menderes
�l�lerden korkuyor.
Kore da�lar�ndan geliyor kimi
apa��k g�zleri dumanl�
kaytan b�y�klar� kanl�
ya�lar� yirmi.

Korkuyor Adnan Menderes
�l�lerden korkuyor
hele �ocuk �l�lerinden.
Kar�nlar� davul gibi, boyunlar� ��pten ince,
k�r�yorlar Adnan Bey'in mutfak camlar�n�
her gece mezarlar�ndan ��k�nca...

Korkuyor Adnan Menderes
dirilerden korkuyor
hele �ar�kl�lardan
hele kasketlilerden.
Kasketliler hay�n� ba���lamay� bilmez.

Korkuyor Adnan Menderes
kocaman yanaklar�
sark�yor ya�l�, sar�.
Korkuyor Adnan Menderes
�� saata indi uykusu.
Korkuyor Adnan Menderes
hi�bir korkuya benzemez
halk�n� satan�n korkusu.

                                                    1959

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|