BERKLEY

Behey
Berkley!
Behey on sekizinci asr�n filozof peskoposu.
Felsefenden t�ten g�nl�k kokusu
                        ba��m�z� d�nd�rmek i�indir.
                        Hayat kavgas�nda bizi
                        diz�st� s�r�nd�rmek i�indir.

Behey
Berkley,
Behey Allah�n
                Cebrail �eklindeki Ezraili,
Behey on sekizinci asr�n en filozof katili!
H�l� geziyor �sko�ya k�ylerinde
                      ad�mlar�n�n sesi.
H�l� uluyor ad�mlar�n�n sesine
                       t�yleri kanl� bir k�pek.
H�l�
     her gece titreyerek
                     g�r�yor g�lgeni �sko�ya k�yl�leri
                                                                        evlerinin
                                                                            camlar�nda!
H�l�
     kanl� be� parma��n�n izi var
            o beyaz buzlu camlar gibi �imal ak�amlar�nda!

Behey
Berkley!
Behey meyhane k�zlar�n�n kara c�bbeli kavalyesi,
                                        K�ral�n ��valyesi,
                                        sermayenin alt�n sesi,
                                        ve Allah�n peskoposu!
                            Felsefenden t�ten g�nl�k kokusu
                                        ba��m�z� d�nd�rmek i�indir.
                            Hayat kavgas�nda bizi
                                        diz�st� s�r�nd�rmek i�indir!

Her kelimen
                 kelep�elerken
                                       bileklerimizi,
k�vr�lan
           bir y�lan
                gibi sat�rlar�n
                            sokmak istiyor y�reklerimizi.
Beli han�erli bir �saya benziyor resmin.
Sivriliyor kitaplar�ndan ismin
                                  sivri yosunlu ucundan
                                                        k�z�l kan
                                                          daml�yan
                                                               ye�il bir di� gibi.
Her kitab�n
            diz ��km�� �n�nde Rabb�n
                             kara ku�akl� bir ke�i� gibi..
Sen bu k�yafetle mi bizi kand�racakt�n,
                                              inand�racakt�n?
Biz �san�n vuslat�n� bekleyen
                                   bir rahibe de�iliz ki!

Behey
Berkley!
Behey tilkilerin �ah� tilki!
�alarken sat�rlar�n zafer d�d���,
k���k bir ta� par�as�n�n en k�����
      imparatorlar�n imparatoru gibi ��k�nca kar��s�na,
      hemen anla�mak i�in
                           bir kap� a��yorsun,
      binip Allah�n�n s�rt�na
                              soldan geri ka��yorsun!
      Ka�ma dur!
      Her yol Romaya gider,
                 � bu belki do�rudur �
      fakat
              fikri evvel g�ren her felsefenin
                      safsata iklimidir yelken a�t��� yer!
      Bu bir hakikat
                  � hem de mutlak cinsinden � !
��te sen
      i�te senin felsefen:
Sen o sar� k�rm�z� rengini g�rd���n
                    cil�l� derisine parmaklar�n� s�rd���n
                              parlak
                                  yuvarlak
                                          elmaya:
                                              �Fikirlerin bir
                                                         terkibidir,�
                                                                      diyorsun!
D���m�zda bize ba�lanmadan
                                var olan
                                       varl���
                                             ink�r ediyorsun!

�u mavi deniz
     �u mavi denizde y�zen beyaz yelkenli gemi,
kendi kendinden ald���n fikirlerdir, �yle mi?
Mademki kendi fikrindir y�zen gemi,
mademki kendi fikrindir umman,
ne zaman var,
              ne mek�n!
Ne senin haricinde bir v�cut
                      ne senden evvel kimse mevcut,
                              ne senden sonra k�inat baki
bir sen
      bir de Allah hakik�.

L�kin ey kara meyhanelerin sarho� papaz�!
Senin d���nda de�il miydi
k�ll� kollar�nda k�vranan meyhanecinin k�z�?
Yoksa kendi alt�nda sen
                      kendinle mi yatt�n?
Diyelim ki senden evvel baban yok
                                       �sa gibi.
Yine fakat bacaklar� aras�ndan ��kt���n
                                 Meryem gibi bir anan da m� yok!
Diyelim ki yapyaln�zs�n
                        Turu Sinada Musa gibi,
ne yaz�k! Tevrat�n� okuyan da m� yok!
�ok yalan s�ylemi�sin �ok.

Sen emin ol ki Berkley
        � olmasan da zarar yok �
                bu �i're benzer yaz�da hissene d��en �ey:
                                biraz alay
                                      biraz �aka
                                              ve birka� tokat
                                                  � eldivensiz cinsinden �
Neyleyim?
        Ne�'e kavgan�n musikisidir.
Kavgada kuvvetini kaybetmi� gibidir biraz
                               ne�'enin �elik ahengini duymayan adam;
ne�'e ... iyi �eydir vesselam,
                                         � ba� d�nd�rmezse e�er �
ve i�te bizimkiler
                     g�ld�ler mi,
                                    a��z dolusu g�l�yorlar.
Kabahat onlar�n kuvvetinde:
                                           yoksa ne sende
                                                                 ne de bende!

Dinle Berkley!
� dinlemesen de olur �
Biz dinleyelim:
Beynimiz bal yo�uran
                          bir kovan.
Ona bal� dolduran
                         ar�d�r hayat.
Ald���m�z hislerin
                            sonsuz derin
                                      p�nar�d�r k�inat!
K�inat geni�
                   k�inat derin
                         k�inat u�suz bucaks�z!
Biz onun par�alar�,
      biz ondan do�an bir s�r� bacaks�z!
Biz o bacaks�zlar�n
    � anas�n� ink�r etmeyen cinsi �
��nk� biz
     emredenlere emir verenlerden de�iliz!
Ba�l�y�z topra�a
                kal�n halatlar gibi kollar�m�zla!
�elik di�leri �im�ekli �arkl�lar
          kopar�rken kara topra��n esrar�n�,
biz
   seyretmedeyiz
           cihan i�inden cihanlar�n
                                      do�u�unu;
           kehke�anlar�n
               g�m�� ayd�nl���nda!
G�rm���z,
        g�rmedeyiz
            y�llar�n yollar�nda toprak olu�unu
                                               k�z�l kadife dudakl� k�zlar�n!
�iziyor hareketi g�zlerimize
                              sonsuz maviliklerde
                                        kuyrukluy�ld�zlar�n
                                               s�rma sa�lar�ndan kalan izler.

Her habbe koynunda bir kubbeyi gizler!..

�u denizler,
�u denizlerin �st�nde denizler gibi esen,
                           r�zg�rlar�n u�ultusu.
�u ipi kopmu�
         inci bir gerdanl�k gibi damlayan su,
                               �u bir damla su,
uzakla�t�k�a, yakla��lan
                                        hakikati gizler..

Her yeni ummanla beraber
                bir yeni imk�n!
K�inat geni�
              k�inat derin
                      k�inat u�suz bucaks�z!

Behey!
Berkley!
Behey bir kar�� boyuna bakmadan
                 Karpatlar� ink�r eden c�ce!
Ahrete gittiysen e�er
               oradan bir ta� g�nder,
s�slemek i�in Allah�n�n kafas�n�!
Fakat buradan
       topla hemen tara��n� tas�n�,
                        Hara� mezat!
                           Hara� mezat!
g�t�r pazara bir pula sat:
Topraktaki saltanat�n
                         g��e ��kan taht�n�!

Yok �st�nde tabiat�n
                   tabiattan gayri kuvvet!..
Tabiat geni�
                  tabiat derin
                           tabiat u�suz bucaks�z!..
 

                                                                                                1926

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|